Oferta

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe, kierując ofertę do małych i średnich firm, spółek cywilnych, osób fizycznych oraz do spółek prawa handlowego. Do naszych zadań należy zajmowanie się księgami przychodów i rozchodów, ewidencjami ryczałtowymi, księgami handlowymi, tworzenie sprawozdań i zeznań oraz wiele innych działań.

Uczestniczymy w projekcie Start Biznes organizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych >> pierwsza porada GRATIS!

Usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej KPiR i KH

 • zapisy w KPiR,
 • zapisy w KH,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • deklaracje VAT, VAT-UE, VAT-27,
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje przebiegu pojazdu,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych,
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT,
 • kontrola płatności,
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i wprowadzanie ich do systemu bankowego,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie dokumentacji do banku,

Usługi w zakresie prowadzenia ryczałtu:

 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS i urzędami,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • rozliczenia roczne,

Inne usługi:

 • kadry i płace
 • ZUS łącznie z korespondencją
 • umowy zlecenia i o dzieło
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • przygotowywanie biznesplanów i prognoz finansowych,
 • dokumenty do monitoringu kredytowego,
 • zeznania roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,